Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften.

Grundejerforeningen ENGTOFTEN
Kelstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00

I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2014 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2015 og 2016 til godkendelse ved kassereren

5. Valg til bestyrelsen:

A) Mistillid i bestyrelsen

B) Valg:

Valg af kasserer :      På valg    Kjeld Hansen (modtager genvalg)

Valg til bestyrelsen: På valg    Kirsten Hansen (modtager genvalg)
                                                Inge Harms (modtager genvalg)

Valg af suppleanter: På valg    Annette Pedersen og Rena Nielsen

6. Valg af revisor:     På valg     Steen Bjerggard (modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisorsuppleant:     På valg Kjeld Larsen
8. Indkomne forslag
9. Fastlæggelse af kontingent for 2016
10. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk.

Foreningens mailadresse er: gf.engtoften@hotmail.com.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2015 og som ikke er i restance for tidligere år, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2015 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag:
Revideret regnskab for 2014
Budgetter for 2015/2016                              Udsendt 15.04.2015 pr. mail/brev

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Forslag nr. 1.

G/F Engtoften

Forslag til behandling på generalforsamlingen 2015

Under ordensreglement punkt 4:

Angående støj:
4. Ingen parcelejer må ved støj forulempe de omboende. Motorplæneklippere,
motorsave og lignende må kun anvendes hverdage fra 8.00 til 18.00, lørdage samt
søn- og helligdage dog kun til 13.00.

Her foreslås forskel på sommer og vinter, af hensyn til beskæring og anden ”støjende” vedligehold af parceller

Vinterperiode: 1.november – 30.april. Kl. 07.00-18.00 (påskelørdag samt 1.og 2.påskedag, kl. 08.00-13.00)

Sommerperiode: 1.maj – 31.oktober som under ordensreglement punkt 4.

Ved generalforsamlingen 2014 under punkt 10. Eventuelt

Både på stranden vil vi gerne have bliver fjernet og at vi finder en dato evt. 15.9. eller 1.10. , hvor de skal de være fjernet fra stranden. Vi vil ikke have at de ligger der.

Det ser ikke godt ud at der ligger gamle både der er fulde af vand.

Det bør bringes op til næste generalforsamling.


Her foreslås, at ALLE både er hjemtaget/fjernet fra stranden og fællesarealet i vinterperioden.

Vinterperiode: 1.november-28.februar

Ligeledes skal både og udstyr registreres og tydeligt mærkes med ejerforhold.

(Dette for at have et præsentabelt fællesareal og for at imødegå ”forladte” både og udstyr.

Ved kommende strandrensningsdag, foreslås IKKE registrerede både og udstyr fjernet, samt grundig oprydning og beskæring.

Kendes ejerforholdet, sørger ejer selv for fjernelse af båd/udstyr inden strandrensningsdagen.

Registrering og mærkning, søges afholdt af udpeget medlem)


Peer Berg

Kejserkåbevej 19