Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften.

Grundejerforeningen Engtoften

Keldstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 19. maj 2012 Kl. 10:00

I Kelstrup forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2011 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2012 og 2013 til godkendelse ved kassereren

5.Valg af formand: På valg            Jens Mikkelsen (modtager genvalg)

    Valg til bestyrelsen                   Anders Forman er udtrådt af bestyrelsen

                                                      Poul E. Sørensen er udtrådt af bestyrelsen

                                                      Kurt Petersen (modtager genvalg)

                                                      Dorrit Sørensen (modtager genvalg)

    Valg af suppleanter: På valg Inge Harms og Peer Berg (modtager genvalg)

6. Valg af revisor: På valg Palle Lemvig (modtager genvalg)

7. Valg af revisorsuppleant: På valg Lars Hansen

8. Indkomne forslag

9. Fastlæggelse af kontingent for 2013

10. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2012, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2012 udsendes særskilt vis betalingsservice (NETS):

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag:

Revideret regnskab for 2011