Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften.

Grundejerforeningen Engtoften

Kelstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 10:00

I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2012 til godkendelse ved kassereren 

4. Budgetter fpr 2013 og 2014 til godkendelse ved kasseren

5. Valg af kasserer: På valg     Keld Hansen (modtager genvalg)

     Valg til bestyrelsen            Kirsten Hansen (modtager genvalg)

                                                Inge Harms (modtager genvalg)

     Valg af suppleanter: På valg Charlotte Harrild og Morten Sjøstein

6. Valg af revisor: På valg Steen Bjerggaard

7. Valg af revisorsuppleant: På valg Kjeld Larsen

8. Indkomne forslag

9. Fastlæggelse af kontingent for 2014

10. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på  henholdsvis  Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2013, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2013 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag:

Revideret regnskab for 2012

Budgetter for 2013/2014.

                                                                        Udsendt 01.04.2013 pr. mail/brev.

 

Forslag til generalforsamlingen


Modtaget d. 2. april 2013


Til:

Grundejers BestyrelseStillingtagen fra bestyrelsen udbedes, til de af grundejerforeningen
udlagte store sten i grundejerforeningens rabatter.
Emnet kan medtages til drøftelse på generalforsamlingen den 25. maj
2013, som forslag under pkt. 8.
Jeg er klar over at stenene irriterer mange som ønsker at overtræde
hastigheds begrænsningen i området og køre hurtigere rundt om
hjørnerne i udstykningen end den tilladte hastighed. Men denne hurtige
trafik er til stor gene for de øvrige beboere i bebyggelsen som plages
af støv fra disse hurtigt kørende biler, og hurtig kørsel er også
farligt for legende børn som ikke holder øje med trafikken.
Og så ser det herrens ud hvor oprydningen efter kloak entreprenørene
har kikset, for jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen som går
rundt og flytter på de tunge sten så de ligger inde ved skel i stedet
for ved vejkant.

Til orientering kan jeg oplyse at de første sten blev lagt ud til
sikring af vejrabat i juli 1973 i den gamle del, samt at øvelsen blev
gentaget i juli 1992 hvor der blev lagt sten ud i rabatterne på
Sommerfuglevej.

--
Med venlig hilsen
Flemming Christophersen
Sommerfuglevej 20