Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften.

Grundejerforeningen ENGTOFTEN

Kelstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 31. maj 2014 kl. 10:00

I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2013 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2014 og 2015 til godkendelse ved kassereren

5. Valg af formand : På valg    Jens Mikkelsen (modtager genvalg)

    Valg til bestyrelsen              Peer Berg (modtager genvalg)

                                               Dorrit Sørensen (modtager ikke genvalg)

                                               Kurt Pedersen (modtager genvalg)

    Valg af suppleanter:  På valg Charlotte Harrild og Annette Pedersen

6. Valg af revisor: På valg Palle Lemvig

7. Valg af revisorsuppleant: På valg Kjeld Larsen

8. Indkomne forslag

9. Fastlæggelse af kontingent for 2015

10. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2014, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2014 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag:

Revideret regnskab for 2013

Budgetter for 2014/2015  

                                                                     Udsendt 15.04.2014 pr. mail/brev

                                                ----------------------------------------------

Forslag nr. 1

 

 

30-04-2014

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Engtoften

 

Forslag til generalforsamling 2014

 

Bestyrelsen foreslår, at der, efter 1 års gennemgang efter kloakering, udlægges småsten på alle veje i grundejerforeningen.

 

Der er forsøgsvist lagt småsten på Engtoften. Alle mener det er blevet bedre.

 

Vi foreslår derfor, at der skal lægges samme belægning over hele området.

 

Foreningen har i 2013 modtaget erstatning fra SEAS NVE for gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af ekstra strøm til pumpestationerne. Erstatningen var på i alt 21.983,40 kr.

 

Bestyrelsen mener, at da erstatningen vedrører alle grundejere, skal beløbet også anvendes til formål, der vedrører alle grundejere.

 

Det er undersøgt, hvad udlægning af småsten vil koste. Prisen er indregnet i budgetterne for 2014/2015.

 

Efter 1 års gennemgangen, når alle vejene er i orden, foreslås stenene udlagt.

 


Bestyrelsen

 --------------------------------------------

Forslag nr. 2

Kelstrup Strand 5.3.2014

Til Grundejerforeningen "Engtoften"

Vi synes at det kunne være en god ide at få sat forbudsskilte op med ridning forbudt og heste i det hele taget på stier og veje i vores område. Hestene efterlader nogle dybe spor i vejen og "hestepærer".

Venligst

Gitte og Keld Larsen

Grønagervej 4

Kelstrup Strand

 ------------------------------------------------------