Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

D. 11.05.2020

Kære Grundejer.

På grund af den fortsatte Corona situation i Danmark, har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen i 2020 på ubestemt tid.

I vil blive orienteret, når/hvis der sker nye tiltag.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen ENGTOFTEN
Kelstrup Strand
Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Lørdag den 23. maj 2020 kl. 10:00
MED FORBEHOLD FOR FORTSAT FORSAMLINGSFORBUD
I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2019 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2020 og 2021 til godkendelse ved kassereren

5. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand :        På valg Jens Mikkelsen (modtager genvalg)
Valg til bestyrelsen:    På valg Charlotte Harrild (modtager ganvalg)
                                              John F. Nielsen (modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter: På valg Steen Christensen (modtager genvalg)
                                               Erik Poulsen (modtager genvalg)

6. Valg af revisor: På valg Palle Lemvig (modtager genvalg)

7. Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen

8. Jubilæum juni 2020 – udsat til juni 2021

9. Indkomne forslag

10. Fastlæggelse af kontingent for 2021

11. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk .

Foreningens mailadresse er: gf.engtoften@hotmail.com.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen.

Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2020 og som ikke er i restance for tidligere år, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.
Opkrævning af kontingent 2020 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Bilag:
Revideret regnskab for 2019
Budgetter for 2020/2021 Udsendt 14.04.2020 pr. mail
samt i ophængsskabene