Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

 Grundejerforeningen ENGTOFTEN Kelstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10:00

I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Årsregnskab for 2018 til godkendelse ved kassereren

4. Budgetter for 2019 og 2020 til godkendelse ved kassereren

5. Valg til bestyrelsen:

Valg af kasserer :        På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg)

Valg til bestyrelsen:    På valg Inge Harms (modtager genvalg)

                                             Rena Nielsen (modtager genvalg)

                                             Peter Jensen (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter: På valg Steen Christensen (modtager genvalg)

                                             Erik Poulsen (modtager genvalg)

6. Valg af revisor:       På valg Keld Larsen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen

8.Jubilæum juni 2020 - festudvalg 


9. Indkomne forslag

10. Fastlæggelse af kontingent for 2020

11. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk .

Foreningens mailadresse er: gf.engtoften@hotmail.com.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2019 og som ikke er i restance for tidligere år, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2019 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Bilag: Revideret regnskab for 2018 Budgetter for 2019/2020

Udsendt 07.04.2019 pr. mail samt i ophængsskabene